Information


Budgivning

Det finns inga lagstadgade regler för hur en budgivning ska gå till. Det är egentligen upp till säljaren att i samråd med fastighetsmäklaren bestämma hur den ska genomföras. Vår målsättning är att göra budgivningen så transparent som möjligt.

Som spekulant/budgivare kan du få regelbundna SMS med eventuella budhöjningar så att du lätt och snabbt kan agera. Det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren väljer på vilket sätt budgivningen skall presenteras.

Öppen budgivning

Vid en öppen budgivning som idag är den vanligaste formen redovisar vi högst liggande bud löpande, både till säljare och till budgivare. Budgivarna kan då bjuda över varandra tills säljaren "stoppar". Säljaren bestämmer vem som ska köpa och till vilket pris.

I många fall presenteras också det aktuella högsta budet, alternativt hela budhistoriken, på vår hemsida. Ett undantag från detta kan vara då säljaren uttryckligen bett mäklaren att inte publicera budet. 

Sluten budgivning

Vid en sluten budgivning får budgivarna en viss tid på sig att lämna sina bud, vilket oftast sker skriftligen. Fastighetsmäklaren redovisar sedan buden för säljaren som i sin tur avgör utgången. Budgivarna informeras inte om varandras bud.

Som fastighetsmäklare är vi en opartisk länk mellan säljare och köpare och hjälper båda parter att genomföra affären korrekt och tryggt.

Mer information på Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) hemsida