Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Fastighetsbestånd med Kontor, Lager och Verkstad

Beståndet innefattar fristående kontorsbyggnader, industrifastighet med varmlager och kontor om totalt ca 8500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 4 st fastigheter i Rydöbruk. Fastigheterna och dess byggnader är väl underhållna. Hela eller delar av fastighetsbeståndet kan förvärvas eller hyras.

 • Beteckning: Hylte Övregård 2:11, 2:14, 1:38 samt Hylte Lahult 1:53
 • Objekttyp: Kommersiell fastighet
 • Typkod (LMV): 325,425
 • Pris: 4 900 000 krsom Utgångspris
 • Total area: 8 480 m²
 • Total mark: 28 876 m²

Visningar

Kontakta mäklaren för visning
Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Övregård 2:11
 • Övregård 1:38-Villan kontor
 • Övregård 2:11-Industrienhet med kontor
 • Övregård 2:11-Industrienhet med kontor
 • Lahult 1:53-Ställverket-Kontor
 • Övregård 2:11-Lastslussar
 • Rydöforsvägen
 • Övregård 2:14-Lager, fd Konstateljen
 • Omgivning
 • Övregård 2:11-Måleri
 • Övregård 2:11-Snickeri
 • Övregård 2:11-Snickeri
 • Övregård 2:11-Snickeri
 • Kontor
 • Övregård 2:11-Lager
 • Övregård 2:11-Lager
 • Övregård 2:11-Produktionskontor
 • Övregård 2:11-Produktionskontor
 • Villan-Huvudentré
 • Villan-kontor 2:a våning
 • Villan-Personalmatsal
 • Villan-4 st övernattningsrum med 2 pentry samt 2 toaletter med dusch
 • Kontor
 • Ställverket-konferensutrymme med kök
 • Ställverket-kontor 2:a våning
 • Tomtkarta Rydöbruk

Fastighet

 • Beteckning

  Hylte Övregård 2:11, 2:14, 1:38 samt Hylte Lahult 1:53
 • Typkod (LMV)

  325,425
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Detaljplan: Sjögård 1:102 m fl (1990-02-22),Rydö 1:19, Rydöbruks samhälle
 • Total area

  8 480 m²
 • Total mark

  28 876 m²
 • Pris

  4 900 000 krsom Utgångspris
 • Bef. pantbrev

  1 st om totalt 13 700 000 kr
 • Taxeringskod

  325,425
 • Taxeringsvärde

  Taxeringsår 2016
  • Byggnad 7 515 000 kr
  • Tomt 1 098 000 kr
  • Total 8 611 000 kr

HYLTE ÖVREGÅRD 2:11

Fastigheten har en areal om 24 221 kvadratmeter. På fastigheten finns en större byggnad som består av det
gamla brukets huvudbyggnad som blivit tillbyggd och modifierat över tiden. Bygganden inrymmer
produktionslokaler, lager och kontor med tillhörande personalutrymmen. Den uthyrbara arean uppgår till 7500
kvadratmeter varav ca 500 kvadratmeter bedöms utgöras av kontorsutrymmen. Skicket på produktionslokalerna
bedöms som normalt. Standarden är normal med relativt öppna och anpassningsbara ytor dock är takhöjden
begränsad. Kontorslokalerna med tillhörande personalutrymmen är nyrenoverade och är i mycket bra skick.
Byggnaden är renoverad och underhållen fortlöpande och det yttre skicket bedöms som bra. På fastigheten finns
även en enklare ekonomibyggnad.

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING


Uppförd Sekelskiftet, tillbyggt 1978
Antal våningar I huvudsak 1 plan
Grundläggning Betong, sten
Stomme Tegel, pelar-balk system i betong och stål
Fasadmaterial Tegel, korrigerad plåt
Fönster 2-glasfönster, bytta de senaste åren
Yttertak Papp, plåt
Uppvärmningssystem Pelletspanna från -85 renoverad -08
Ventilationssystem Mekanisk till- och frånluft
Hiss Industrihiss för 1000 kg

HYLTE ÖVREGÅRD 1:38

Fastigheten har en areal om 2071 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som i dag brukas som kontor.
Bygganden är av sekelskiftetskaraktär och har tidigare brukats som bostadshyreshus. Både byggandens inre och
yttre skick bedöms som mycket bra. Standarden på lokalerna är mycket hög och modernt utformade. På översta
plan finns 4st övernattningslägenheter med 2 pentry och 2 badrum med dusch, som även dessa är i bra skick. Den uthyrbara arean är enligt uppgift 550 kvadratmeter.

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING
Uppförd Sekelskiftet
Antal våningar 3 plan
Grundläggning Sten
Stomme Trä
Fasadmaterial Trä, målad -08
Fönster 2-glas

Yttertak Plåt samt tegel

Uppvärmningssystem Pelletspanna
Ventilationssystem Självdrag

HYLTE ÖVREGÅRD 2:14


Fastigheten har en areal om 1829 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som tidigare brukats som ateljé
men som i dag står tomt. Byggandens utformning gör att den skulle kunna brukas för andra ändamål.
Byggandens yttre och inre skick bedöms som bra. Uthyrbar arean bedöms till ca 480 kvadratmeter.

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING
Uppförd Sekelskiftet
Antal våningar 1 plan med loft
Grundläggning Sten
Stomme Trä
Fasadmaterial Trä
Fönster 2-glas
Yttertak Papp
Uppvärmningssystem El
Ventilationssystem Självdrag

LAHULT 1:53


Fastigheten har en areal om 755 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som brukas som kontor. Skicket
och standarden bedöms som mycket bra. Uthyrbar arean bedöms till ca 180 kvadratmeter.


Uppförd Sekelskiftet
Antal våningar 1 plan med loft
Grundläggning Sten
Stomme Tegel
Fasadmaterial Tegel
Fönster 2-glas
Yttertak Tegel

Uppvärmningssystem Pelletspanna från -85 renoverad -08
Ventilationssystem Självdrag

TAXERING

HYLTE ÖVREGÅRD   2:11, Typkod 425, (Industrienhet, trävaruindustri) värdeår 1950 och 1978

HYLTE ÖVREGÅRD   1:38, Typkod 325, (Hyreshusenhet huvudsakligen lokaler) värdeår 1983

HYLTE ÖVREGÅRD   2:14, Typkod 325, (Industrienhet, trävaruindustri) värdeår 1948

HYLTE LAHULT          1:53, Typkod 325, (Hyreshusenhet huvudsakligen lokaler) värdeår 1966

Driftkostnad

 • Kommentar

  Fastighetsskatt 36400 kr betalas av hyresgästen.
 • Tillkommer

  • Fastighetsavgift/-skatt 36 400 kr/år

Övrigt

 • Tillträde

  Enligt överenskommelse
Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.