Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Anrik fastighet i Dals Rostock

Fastighet med hotell och vandrarhemsanläggning, med anor från 1900-talets början. Dals Rostock är en av Sveriges äldsta kurorter. Hit har människor vallfärdat för att bland annat dricka av det hälsobringande vattnet och njuta av naturens läkande krafter! På fastigheten finns 22 byggnader som idag används inom såväl hotell- och vandrarhemsverksamhet som boende och föreningslokaler. Fastigheten överlåtes i bolagsform.

 • Beteckning: KROPPEFJÄLL 2:5
 • Objekttyp: Kommersiell fastighet
 • Typkod (LMV): 220, 325
 • Pris: Spekulanter välkomnas lämna anbud före den 2019-03-31
 • Total area: 5 921 m²
 • Total mark: 95 171 m²

Visningar

Kontakta mäklaren för visning
Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Översiktsbild
 • Översiktsbild
 • Översiktsbild
 • Översiktsbild
 • Översiktsbild
 • Översiktsbild
 • Översiktsbild
 • Översiktsbild
 • Entré till Kroppefjäll
 • Hus 1
 • Hus 1 (hotellet)
 • Hus 1 interiörbild
 • Hus 1 interiörbild
 • Hus 1 interiörbild
 • Hus 1 interiörbild
 • Hus 1 interiörbild
 • Hus 1 interiörbild
 • Hus 1 interiörbild
 • Hus 1 interiörbild
 • Hus 2 (reception och restaurang)
 • Hus 2 (reception och restaurang)
 • Hus 2
 • Hus 2
 • Hus 2
 • Hus 2 interiörbild
 • Hus 2 interiörbild
 • Hus 2 interiörbild
 • Hus 2 interiörbild
 • Hus 2 interiörbild
 • Hus 2 interiörbild
 • Hus 2 interiörbild
 • Hus 3
 • Hus 3 interiörbild
 • Hus 3 interiörbild
 • Hus 3 interiörbild
 • Hus 4
 • Hus 4
 • Hus 5 (gym)
 • Hus 6
 • Hus 7
 • Hus 7 interiörbild
 • Hus 7 interiörbild
 • Hus 7 interiörbild
 • Hus 7 interiörbild
 • Hus 8
 • Hus 8 interiörbilder
 • Hus 9
 • Hus 10
 • Hus 13
 • Hus 12
 • Hus 14
 • Hus 15
 • Hus 16
 • Hus 16 interiörbild
 • Hus16 interiörbild
 • Hus 16 interiörbild
 • Hus 18
 • Hus 18
 • Hus 18 interiörbid
 • Hus 18 interiörbild
 • Hus 18 interiörbild
 • Hus 18 interiörbild
 • Hus 19
 • Hus 20
 • Garage-/ förrådsbyggnad
 • Områdesbild
 • Minnessten
 • Minnessten
 • Mörttjärn
 • Foto av Kroppefjäll från tidigt 1900-tal
 • Tomtkarta

Fastighet

 • Beteckning

  KROPPEFJÄLL 2:5
 • Typkod (LMV)

  220, 325
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Översiktsplan. Ny plan ligger ute på samråd. Planen beräknas vara antagen under hösten 2019.
 • Servitut, etc

  Officialservitut väg, Last
  1561-499 - 1, 1993-09-02 Avtalsservitut kraftledning, Last
  15-IM5-70/1498 - 1, 1970-05-20 Avtalsservitut väg, Last
  1461IM-11/3176 - 1, 2011-02-03 Avtalsservitut gångväg, Last
  1461IM-11/3171 - 1, 2011-02-03 Ledningsrätt fjärrvärme, Last
  1461-330 - 5, 2006-03-21 Ledningsrätt va, Last
  1461-330 - 4, 2006-03-21 Officialservitut transformator, Last
  1461-330 - 3, 2006-03-21 Officialservitut väg, Last
  1461-330 - 2, 2006-03-21 Officialservitut väg, Förmån
  1461-330 - 1, 2006-03-21
 • Area

  • Boarea 52 m² (Fastighetsregistret)
   107 m² (Fastighetsregistret)
   53 m² (Fastighetsregistret)
  • Tomtarea 750 m² (Fastighetsregistret)
   1 000 m² (Fastighetsregistret)
   600 m² (Fastighetsregistret)
  • Vatten 11 518 m² (Fastighetsregistret)
  • Kommentar Byggnadsarean är ej kontrollmätt, uppgiven yta avser BTA. Area härstammar från en sammanställning gjord av försäkringsbolag (2017-10-31)
 • Total area

  5 921 m²
 • Total mark

  95 171 m²
 • Vatten/avlopp

  Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.
 • Pris

  Spekulanter välkomnas lämna anbud före den 2019-03-31
 • Bef. pantbrev

  3 st om totalt 7 350 000 kr
 • Taxeringskod

  220, 325
 • Taxeringsvärde

  Värdeår 1929, Taxeringsår 2016
  • Byggnad 5 447 000 kr
  • Tomt 1 074 000 kr
  • Total 6 521 000 kr

Byggnadsbeskrivningar

Hyreshusenhet, lokaler (325)
Byggnad, värde: 4 899 000 kr
Mark, värde: 696 000 kr
Summavärde: 5 595 000 kr

Taxeringsår: 2016
Värdeår: 1929, 1935, 1940, 1974, 2004

Småhusenhet, bebyggd (220)
Byggnad, värde: 548 000 kr
Mark, värde: 378 000 kr
Summavärde: 926 000 kr

Taxeringsår: 2018
Byggår: 1870, 1900, 1940
Värdeår: 1929, 1940

Byggnadsbeskrivning

Sammanfattning

Fastigheten har en total areal om 95 171 kvm, varav landareal 83 653 kvm och vattenareal 11 518 kvm. På fastigheten finns sammanlagt 22 byggnader.

Merparten av byggnaderna uppfördes under tidigt 1900-tal. Exakt byggnadsår har ej gått att fastställa på flertalet byggnader. Byggnaderna är ej kontrollmätta av säljaren-/mäklaren. Vi har valt att använda BTA-yta från tidigare genomförd analys av fastigheterna. Fastighetens sammanlagda BTA uppgår till 5 921 kvm. En sammanställning över fördelning per byggnad finns att ta del av.

Byggnad

 • Byggnadsår

  1870, 1900, 1940, Byggnadsår har ej med säkerhet kunnat fastställas.
 • Uppvärmning

  Fjärrvärme
 • Status Energidekl.

  Utförd
 • Energideklaration utförd

  2009-10-09

Driftkostnad

 • Uppvärmning

  866 262 kr/år
 • Hushållsel

  338 983 kr/år
 • Summa

  1 205 245 kr/år
 • Kommentar

  Faktiska kostnader för fjärrvärme och el (2018).
Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.

Historia

Verksamhet på Kroppefjäll tog sin början under tidigt 1900-tal. Merparten av byggnaderna uppfördes under denna tid. På den tiden användes byggnaderna för behandling av tuberkulossjuka patienter. Kroppefjälls sanatorium var verksamt under nästan 50 år, och vårdade som mest upp till 200 patienter årligen.
När behovet av vård av tuberkulossjuka avtog beslutade landstinget om nerläggning, i mitten av maj 1960 lämnade den sista patienten sjukhuset.
Sjukhuset bytte namn till Kroppefjällshemmet, som nyttjade fastigheten till utbildnings- och arbetshem för personer med funktionsnedsättning. Ett flertal byggnader revs under denna period, och ersättes av andra bl.a. för äldreboende. Kroppefjällshemmet stängde 1991 och samtliga personer flyttade till enskilt boende. Samma år såldes fastigheten till Melleruds kommun. Fastigheten har används till både flyktingförläggning och vandrarhem-/turistanläggning under efterföljande år.
Nuvarande fastighetsägare förvärvade fastigheten 2011-01-04 och driver Kroppefjäll Bed & Breakfast. Verksamheten nyttjar ett flertal byggnader, men det finns även bostadshyresgäster och föreningar på hyresgästlistan.