Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Industribyggnader centrala Skara.

Två industribyggnader, en f.d. lager/expeditionsbyggnad samt en f.d. slakteribyggnad. Belägna inom HK Scans industriområde. Gott exponeringsläge mot genomfartsväg. Fastigheten kommer att avstyckas.

 • Beteckning: OXEN 36
 • Objekttyp: Industri­fastighet
 • Pris: 5 500 000 kreller Högstbjudande
 • Total area: 2 633 m²
 • Total mark: 7 500 m²

Aktuellt bud: 5 300 000 kr Information om budgivning

Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Översikt
 • Översikt
 • Översikt
 • Översikt
 • Översikt f.d. lager/expeditionsbyggnad
 • Översikt f.d. slakteribyggnad
 • F.d expeditions/lagerbyggnad
 • F.d expeditions/lagerbyggnad
 • F.d expeditions/lagerbyggnad, kylanläggning
 • F.d expeditions/lagerbyggnad
 • Infart
 • Infart
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad, inlastningsport
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad, verkstadskontor
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad, entré
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad, trapp till övervåning
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad, personalutrymme plan 2
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad, personalutrymme plan 2
 • Interiör f.d expeditions/lagerbyggnad, personalutrymme plan 2
 • F.d. slakteribyggnad
 • F.d slakteribyggnad
 • F.d slakteribyggnad
 • F.d slakteribyggnad
 • F.d. slakteribyggnad
 • Interiör f.d. slakteribyggnad
 • Interiör f.d. slakteribyggnad
 • Interiör f.d slakteribyggnad
 • Interiör f.d slakteribyggnad
 • Inlastning i f.d. slakteribyggnad
 • Interiör f.d. slakteribyggnad
 • Personalutrymmen f.d. slakteribyggnad
 • Kontors/personalutrymme f.d. slakteribyggnad
 • Planlösning Expeditionsbyggnad plan 1
 • Planlösning Expeditionsbyggnadn plan 2
 • Planlösning f.d. slakteribyggnad plan 1
 • Planlösning f.d. slakteribyggnad plan 2
 • Planlösning f.d. slakteribyggnad källarplan
 • Preliminär tomtindelning
 • Tänkkt infart samt befintligt område enligt servitut

Fastighet

 • Beteckning

  OXEN 36
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Detaljplan: Oxen 35(del av)mm skara tätort (1994-12-05) m.fl
 • Servitut, etc

  1495-703 - 1/Officialservitut väg/2017-08-09
 •   1495-703 - 2/Officialservitut väg/2017-08-09
 • Total area

  2 633 m²
 • Total mark

  7 500 m²
 • Pris

  5 500 000 kreller Högstbjudande

Tomt

Förslag till tomtindelning enligt bilagd tomtkarta, tomten bedöms bli ca 7 500 kvm.

Ägaren kommer att sätta upp ett industristaket utmed den nya fastighetsgränsen mot stamfastigheten.

Fastigheten är till största delen asfalterad, mindre del plana grönytor.

Infart till fastigheten kommer ske över grannfastigheten (Wallgrens Rör) enligt bifogad bild.

 2016-11-10 utfördes miljöteknisk undersökning. Slutsatsen av denna undersökning var att inom området för dessa anläggningar finns ingen förorening över aktuellt riktvärde, se vidare i bilagda handlingar.

Blivande fastigheten kommer vara fri från penninginteckningar.

Byggnad

 • Status Energidekl.

  Behövs ej

Lager/Expeditionsbyggnad

Byggnad uppförd 1990-91 i ett plan med en mindre del i plan 2 om totalt ca 1 675 kvm fördelat enligt följande:

Plan 1: Lager/verkstadshall om 1 021 kvm, frysrum om ca 208 kvm, 3 st verkstadskontor om totalt ca 34 kvm, kallförråd vid inlastningsportar (5 st) om totalt ca 58 kvm samt kommunikationsutrymmen/serviceutrymmen om totalt ca 67 kvm.
Plan2: Kontor och personalutrymmen om ca 89 kvm, service/kommunikationsutrymmen om ca 98 kvm samt förråd och övriga utrymmen om ca 26 kvm.

Byggnaden är uppförd på betongplatta, stålstomme, plåt på fasader, 3-glas fönster. Isolerade plåttak avtäckta med papp.
Invändig takhöjd ca 3,6 m till 4,5 m under balk i den större verkstads hallen, i lagerdelen ca 6,2 m.

Värme: Levereras idag från stamfastigheten till byggnaden och vidare till grannfastigheterna, Wallgrens Rör och NLE. Detta kan inte stängas av, reglerat via servitut. Finns möjlighet att säljaren säljer värme till båda byggnaderna enligt överenskommelse. Nya undermätare behöver då monteras.

Vatten: F.n. matas kallvatten från Wallgrens Rör, grannfastighet. Köparen får själv göra upp med Wallgrens alternativt ansluta en egen matning. Varmvatten matas från slakteribyggnaden.

Avlopp: går via fettavskiljare direkt till kommunalt avlopp.

Kyla: Befintligt aggregat till frysrummet är tömt och konserverat. Lokalkyla matas idag från stamfastigheten, kommer att avslutas.

Tryckluft: Nuvarande matning från stamfastigheten som kapas, går via slakteribyggnaden.

El: Matning sker från stamfastigheten, kommer att kopplas bort. Köparen får ombesörja och bekosta en ny matning.

Larm/data: Kommer att kopplas bort/klippas.

Ventilation: Mekanisk ventilation. Aktuell godkänd OVK-besiktning saknas.

Övrigt: Byggnaden har inte varit i bruk de senaste 5 åren.

F.d slakteri

Byggnad uppförd 1969 i ett plan med en mindre källardel om totalt ca 958 kvm fördelat enligt följande:

Plan 0: Teknikrum om 71 kvm.

Plan 1: Livsmedelshallar inkl fryslokal 564 kvm, kontor och personalutrymmen om totalt ca 119 kvm, resterande är kommunikationsutrymmen samt förråd m.m. om ca 125 kvm.

Plan: 2: Teknikrum om 79 kvm.

Byggnaden är uppförd på betongplatta, Betong och tegelväggar, betongbjälklag, yttertak avtäckt med papp som är äldre och i behov av utbyte .
Invändig takhöjd ca mellan 5 -5,5 m.

Livsmedels/slakthallarna är till största delen beklädda med kakel och klinker. Ytskikt i kontors- och personalutrymmena är slitna.
Byggnaden har inte använts på ca 15 år.

Vatten: Kallvatten matas f.n. från stamfastigheten till byggnaden, kommer att kapas och pluggas i reningsverket.

Avlopp: Processvattnet går idag till stamfastigheten via pumpgrop (pump saknas), om detta överfylls rinner det ut i stamfastighetens avlopp, båda dessa  anslutningar kommer att kapas. Avlopp från kontor och personalutrymmen går till kommunalt avlopp.

Värme: Matas från stamfastigheten som går vidare till grannfastigheter enligt servitut. Avtal kan slutas med säljaren om försäljning av värme. Ny mätare behöver då installeras i byggnaden.

Kyla: Matas från stamfastigheten. Kapas, systemet är redan avtappat. Freonkompressorn som står i byggnaden är tömd likaså systemet i källaren.

Tryckluft: Matas från stamfastigheten. Kapas och pluggas på stamfastigheten.

El: Matas från stamfastigheten. Kopplas ur.

Larmkablar: Finns men kopplas ur, eventuellt behålls delar om försäljning av värme avtalas. Används då för fjärravläsning.

Datakablar: Eventuella kablar kommer kopplas bort.

Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.