Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Kontorsbyggnad med anor från sent 1800-tal

Byggnad med anor från sent 1800-tal. Här har Holmens bruk haft sitt huvudkontor.
På senare tid har byggnaden varit föremål för förstörelse, både in- och utvändigt.
Byggnad och mark kommer att avstyckas och bilda en ny fastighet. Den föreslagna markarealen kan komma att ändras i samförstånd mellan köpare och säljare.
OBS!
På uppdrag av säljaren har tisdagen den 12 november klockan 12.00 fastställts som sista dag och tid för att inkomma med ett eventuellt bud på Vargön 130.

Bud mailas till:
linda.hansson@vanersborg.se samt till therese.persson@erasweden.com

 • Beteckning: Del av fastigheten Rånnum 6:38
 • Objekttyp: Kommersiell fastighet
 • Pris: 1 750 000 krutgångspris
 • Total mark: 3 500 m²

Aktuellt bud: 850 000 kr Information om budgivning

Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Vargön 130
 • Vargön 130
 • Vargön 130
 • Vargön 130
 • Vargön 130, gammal bild från säljaren
 • Omgivning
 • Omgivning
 • Kontor-/konferensrum
 • Kontor
 • Kontor
 • Korridor
 • Rum
 • Kontor
 • Kontor-/konferensrum
 • Rum
 • Rum
 • Kontor
 • Kontor
 • Hall
 • Hall-/entré
 • Wc
 • Konferensrum
 • Kontor-/konferensrum
 • Konferensrum
 • Hall plan 2
 • Kontor
 • Hall plan 2
 • Kontor
 • Korridor
 • Kontor
 • Kontor
 • Kontor
 • Kontor
 • Rum
 • Rum
 • Kontor-/konfrensrum
 • Kontor
 • Hall, vindsplan
 • Vindskontor
 • Vindskontor-/konferensrum
 • Öppen planlösning i vindsplan
 • Öppen planlösning i vindsplan
 • Hall, vindsplan
 • Fabriksporten
 • Fabriksporten
 • Fabriksporten

Fastighet

 • Beteckning

  Del av fastigheten Rånnum 6:38
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Detaljplan
 •   Eventuella servitut och gemensamhetsanläggning-/ar fastställs i samband med avstyckningen.
 • Area

  • Lokalarea 1 305 m² (Schablonberäknad)
  • Kommentar Tomtarealen är uppskattad till ca 3 500 - 3 600 kvm. Byggnadsarea ca 480 kvm, enligt uppgift från säljaren. 435 kvm enligt fastighetsregistret.
 • Total mark

  3 500 m²
 • Vatten/avlopp

  Kommunalt VA
 • Pris

  1 750 000 krutgångspris
 • Taxeringsvärde

  Värdeår 1929
 • Kommentar

  Fastställs efter att fastigheten avstyckats.

Nyttjande

Enligt gällande detaljplan för Hamnen och Ronnums Herrgård i Vargön, har både byggnaden och fabriksporten bevarandeskydd (får ej rivas).

Byggnaden och fabriksporten kommer att avstyckas från stamfastigheten Vänersborg Ronnum 6:38, och bilda en ny fastighet. Framtagen avstyckningskarta är preliminär, och skall fastställas i samband med försäljning. 

Skick

Byggnaden har under lång tid varit föremål för skadegörelse. Byggnadens va-, el- och ventilationssystem är urkopplade och dess funktionalitet är ej säkerställd. Det går fjärrvärme in i byggnaden som cirkuleras direkt ut igen. Det finns ett abonnemang som köparen kan ta över. Men köparen behöver ordna med den fysiska inkopplingen mellan servispunkten och undercentralen. Denna tjänst kan köpas av vattenfall eller annan auktoriserad/behörig aktör på marknaden. Det går fjärrvärme in i byggnaden som cirkuleras direkt ut igen. Det finns ett abonnemang som köparen kan ta över. Men köparen behöver ordna med den fysiska inkopplingen mellan servispunkten och undercentralen. Denna tjänst kan köpas av vattenfall eller annan auktoriserad/behörig aktör på marknaden. 

Samtliga ytskikt i byggnaden har utsatts för skadegörelse, såväl som dörrar och fönster.

Beskrivning

Byggnaden är uppförd i 2 plan med inredd vind samt källare, på sin storhetstid var det en mycket pampig och vacker byggnad. Det finns två entréer till byggnaden, en på vardera långsida. Byggnaden är utformad som en kontorsbyggnad med kontor, konferens-/samlingslokaler och personalytor mm. I källaren finns pannrum, förråd och skyddsrum. Planritning från säljaren finns att ta del av.

På våningsplan 2 finns en balkong. Ingen hiss.

Fabriksporten har bevarandeskydd enligt gällande detaljplan och får ej rivas. I anslutning till porten finns en portvaktsstuga bestående av ett rum och utrymme för wc. Byggnade har varit föremål för skadegörelse både in- och utvändigt.

Mark

Angiven markareal på 3 500 - 3 600 kvm är preliminär och kommer att fastställas i samband med försäljningen. Idag är den preliminära marken till största del asfalterad parkeringsyta.

Byggnad

 • Byggnadstyp

  2-plans byggnad med inredd vind
 • Byggnadsår

  1870 (värdeår 1929)
 • Fasad

  Tegel
 • Tak

  Enkupigt tegel
 • Stomme

  Tegel
 • Grundläggning

  Källare
 • Fönster

  2- och 3-glas, merparten är sönderslagna
 • Uppvärmning

  Fjärrvärme, fn. urkopplad
 • Ventilation

  Mekanisk ventilation, ur funktion
 • TV- Internetutbud

  Fiber finns ingraget till fastigheten
 • Besiktigad

  Nej
 • Status Energidekl.

  Ej utförd

Driftkostnad

 • Kommentar

  El, vatten och avlopp, renhållning samt värme är frånkopplat, varpå inga kostnader finns att redovisa. Fastighetsskatten fastställs i samband med avstyckningen.

Övrigt

 • Tillträde

  Enligt överenskommelse

Försäljningsprocess

Intressenter erbjuds lämna bud på den blivande fastigheten, öppen budgivning tillämpas. Samtliga bud redovisas till säljaren. Köpekontraktet skall godkännas av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun, för att vinna giltighet.

Säljaren är mån om att fastigheten säljs till en köpare vars framtida planer och visioner för fastigheten kommer att vara positivt för området och kommunen.

Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.