Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Logistikfastighet i Älvängen

Tillfälle att förvärva lager-/försäljning-/logistikfastighet i Älvägen. Här finns 10 byggnader i varierande storlek och karaktär. Obebyggd mark består av asfalterad uppställningsytor och oexploaterad industrimark. Markarealen uppgår till 7,48ha.
Mycket bra skyltläge!

 • Beteckning: HÖGSTORP 1:30
 • Objekttyp: Industri­fastighet
 • Typkod (LMV): 425
 • Total mark: 74 839 m²

Budgivning pågår Information om budgivning

Visningar

Kontakta mäklaren för visning
Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Drönarbild Högstorp 105
 • Drönarbild, bebyggd del av fastigheten
 • Drönarbild Högstorp 105
 • Vy mot norr
 • Vy mot söder
 • Kontorsbyggnad
 • Lageryggnad
 • Lageryggnad
 • Lageryggnad
 • Lageryggnad
 • Lageryggnad
 • Lageryggnad
 • Lageryggnad
 • Lageryggnad
 • Försäljningslokal
 • Försäljningslokal
 • Pentry-/matplats
 • Kontor
 • Entresol
 • Entresol
 • Wc-/dusch
 • Hall i anslutning till försäljningslokal
 • Hall i anslutning till försäljningslokal
 • Hall, kontorsbyggnad
 • Kontor-/konferensrum
 • Kontor-/konferensrum
 • Kontor
 • Kontor
 • Kök
 • Historisk bild på fastigheten
 • Kontor
 • Pentry./matplats övre plan i kontorsbyggnad
 • Kontor
 • Wc
 • Bastu
 • Fastighetskarta

Fastighet

 • Beteckning

  HÖGSTORP 1:30
 • Typkod (LMV)

  425
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Servitut, etc

  Avtalsservitut, Last
  10, 2014-05-23 Nyttjanderätt, Last
  1, 1970-07-01 Officialservitut väg, Last
  1440-1288 - 3, 2014-06-26 Avtalsservitut, Last
  1440IM-14/12867 - 1
 •   Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
 • Area

  • Lokalarea 2 498 m² (Fastighetsregistret)
  • Kommentar Fastighetsägarens uppgivna ytor per byggnad överstiger taxerad yta.
 • Total mark

  74 839 m²
 • Vatten/avlopp

  Kommunalt vatten och enskilt avlopp (trekammarbrunn)
 • Bef. pantbrev

  8 st om totalt 5 076 000 kr
 • Taxeringskod

  425
 • Taxeringsvärde

  Taxeringsår 2019
  • Byggnad 5 994 000 kr
  • Tomt 13 400 000 kr
  • Total 19 394 000 kr

Byggnadsbeskrivning

INDUSTRIENHET, TRÄVARUINDUSTRI (425) (425)
Byggnad, värde: 5 994 000 kr
Mark, värde: 13 400 000 kr
Summavärde: 19 394 000 kr

Taxeringsår: 2019

Byggnader

Fastigheten är bebyggd med 10 byggnader, med huvudsaklig inriktning lager. Byggnaderna är uppförda under ett åldersspann från 19xx till 20xx. Kort sammanställning av byggnaderna finns att ta del av. 

Sedan 1958 har trävaruindustriell verksamhet bedrivits inom fastigheten (ingen hantering tryckimpregnerat trä). Idag bedrivs verksamhet i ringa omfattning. I samband med tillträde kommer hela fastigheten lämnas till köparens förfogande. 

Plan

För fastigheten gäller följande planer:

Järnvägsplan (akt nr 1462-P96)

Vägplan (1440-P2018/6)

Information kring Ale kommuns arbete kring översiktsplanen finns att ta del av via https://ale.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering/oversiktsplan-ale-op07.html

Mark

Fastigheten består av 74 839 kvm. Ca 60% är antingen asfalterad eller hårdgjord och uppgrusad yta. iordninggjrod uppställningsytan är dränerad och belyst.

Resterande mark är oexploaterad industrimark.

Försäljningsprocess

Intressenter erbjuds inkomma med anbud på fastigheten. Bud mailas till therese.persson@erasweden.com

Byggnad

 • TV- Internetutbud

  Fastigheten är ej ansluten till fiber.

Driftkostnad

 • Hushållsel

  160 000 kr/år
 • Vatten/avlopp

  3 600 kr/år
 • Renhållning

  3 900 kr/år
 • Summa

  167 500 kr/år
 • Kommentar

  Kostnaderna inkluderar moms Elförbrukning 91 415 kWh Ingen uppgift avseende fastighetsförsäkring
 • Tillkommer

  • Fastighetsskatt 96 970 kr/år

Övrigt

 • Tillträde

  Enligt överenskommelse
Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.