Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Industrilokal i Trehörningsjö!

Rymlig industrilokal med bra läge i Trehörningsjö. Lokalen är enl taxering på 1 000 kvm. Produktionslokal med tre avdelningar. Kontorslokaler och personalutrymmen. På baksidan finns en vidbyggd tälthall på ca 360 kvm. Två hyresgäster hyr 280 kvm resp 58 kvm. Möjlighet att hyra ut ytterligare drygt 600 kvm.

 • Beteckning: KARLSVIKEN 1:88
 • Objekttyp: Industri­fastighet
 • Typkod (LMV): 426
 • Pris: 1 250 000 krutgångspris
 • Total area: 1 000 m²
 • Total mark: 11 241 m²

Visningar

Kontakta mäklare för enskild visning.
Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Karlsviken 105
 • Karlsviken 105
 • Karlsviken 105
 • Karlsviken 105
 • Karlsviken 105
 • Karlsviken 105
 • Karlsviken 105
 • Karlsviken 105
 • Karlsviken 105
 • Karlsviken 105
 • Planritning från bygglov
 • Tomtkarta

Fastighet

 • Beteckning

  KARLSVIKEN 1:88
 • Typkod (LMV)

  426
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Byggnadsplan: Trehörningsjö samhälle (1969-11-12)
 • Servitut, etc

  22-IM4-61/353 - 1/Avtalsservitut
 •   22-IM4-92/391 - 1/Avtalsservitut
 •   2284-84/165 - 1/Ledningsratt vatten och avlopp
 •   2284-90/42 - 1/Ledningsratt vatten,avlopp
 •   1/Avtalsservitut/1961-02-08
 •   2/Avtalsservitut/1992-01-16
 •   2284K-06/500 - 6/Officialservitut röjning/2006-01-23
 • Total area

  1 000 m²
 • Total mark

  11 241 m²
 • Vatten/avlopp

  Kommunalt VA
 • Pris

  1 250 000 krutgångspris
 • Bef. pantbrev

  2 st om totalt 1 650 000 kr
 • Taxeringskod

  426
 • Taxeringsvärde

  Taxeringsår 2019
  • Byggnad 420 000 kr
  • Tomt 224 000 kr
  • Total 644 000 kr

Allmänt

Industrifastighet i den östra delen av Trehörningsjö. Fastigheten är på 11 241 kvm och är en plan industrimark med en byggnad samt tälthall. Bra infart till fastigheten för tunga fordon. Gott om parkeringsplatser för personal.
Planritning finns med som bild, den är utifrån bygglovet som söktes och inte som den är avdelad idag. 

Industrilokalen uppfördes 1987 och är enligt taxeringen på 1000 kvm. Det är upp till köpare att kontrollräkna ytorna. Det är en ljus och trevlig lokal med hög takhöjd, det finns tre portar till lokalerna. Produktionshallen är indelad i tre sektioner, det är lätt att öppna upp eller begränsa ytor.
Vid den bakre porten har man byggt upp ett kallförråd i form av en tälthall. Den är på ca 360 kvm. 

I den främre delen av byggnaden finns sex st kontor, fikarum och personalutrymmen. Dessa delar håller en normal standard. Kontorslokalerna har en BYA på ca 230 kvm. 

Stora delar av lokalen har använts för produktion av glasfiberprodukter och är anpassad utifrån den verksamheten. Denna lokal är lätt att anpassa utifrån den verksamhet som ska bedrivas. Nuvarande ägare är Glasfiberprodukter i Trehörningsjö AB som har gått i konkurs. 

I anslutning till lokalen finns ventilationsanläggningen och pannrum med elpanna. Separat personalrum för produktion finns. Produktionslokalen håller en normal standard utifrån sin ålder.

Det finns idag två hyresgäster, EON Wind och Hemtjänsten. EON hyr 280 kvm och Hemtjänsten hyr 58 kvm. I övriga delar av lokalerna är det idag ingen verksamhet. De kommer att vara tillgängliga för köparen. 

Uppvärmningen är via luftburen ventilation i produktionslokalerna samt vattenburen i kontorsdelen. Det är en ventilationsanläggning med FTX, för att hålla värmen på vintertid är en elpanna inkopplad mot ventilationen. Det är med fördel att se över uppvärmningssystemet för att minska driftskostnaden.  

EON Wind Sweden AB

EON Wind Sweden AB hyr sedan 2019-05-01 en lokal på 280 kvm samt en yta på 100 kvm utomhus. 
De har en årshyra på 281 800 kr som är indexreglerad. Avtalet är på 5 år och sträcker sig till 2024-04-30. Avtalet förlängs med 3 år åt gången, uppsägning ska ske 9 månader innan slutdatum för avtal. 

De har idag en rabatterad hyra på 31 000 kr, den rabatten upphör i o m att man passerar denna 5-års period. 
Deras nettohyra per år är 250 800 kr exkl fastighetsskatt och elförbrukning. 

Enligt avtalet står EON Wind Sweden AB för 28% av den totala elkostnaden som finns på fastigheten. 

I hyran ingår va, värme, ventilation och 8 st parkeringsplatser. Alla intäkter och kostnader är exkl moms. 

Örnsköldsviks Kommun, Hemtjänsten

Örnsköldsviks Kommun hyr sedan 2016-10-01 en lokal på 58 kvm samt 4 motorvärmarplatser.   
De har en årshyra på 59 688 kr. Avtalet sträcker sig till 2021-09-30. Avtalet förlängs med 24 månader åt gången, uppsägning ska ske 6 månader innan slutdatum för avtal.  

I hyran ingår el, va, värme, ventilation och 4 st parkeringsplatser. Alla intäkter och kostnader är exkl moms. 

Byggnad

 • Byggnadstyp

  Industribyggnad
 • Fasad

  Plåt
 • Tak

  Papp
 • Stomme

  Pelare
 • Grundläggning

  Betongplatta
 • Fönster

  3-glas
 • Uppvärmning

  Elpanna, luftburen och vattenburen värme
 • Ventilation

  Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare
 • Försäkring

  Fullvärde
 • Status Energidekl.

  Ej utförd

Utdrag teknisk fakta

Utdrag från den tekniska beskrivningen:
Hantverkshuset uppförs på fastigheten Karlsviken 1:88 i Trehörningsjö. Byggnaden utgörs av industrilokal med mått 17x37 meter, fri invändig takhöjd 6,2-7,2 meter. Grundläggningen för stommen i industrilokalen skall dimensioneras för en framtida utbyggnad. 

Kontorsdel efter ena långsidan med mått 8,7x 26,8 meter. Efter utförd geoteknisk undersökning och med den som underlag har valts att stommen för industrilokalen grundlägges på sulor/plintar och golv. Bjälklaget utföres som platta på mark.

Kontorsdel utföres med kantförstyvad platta på mark. Industrilokalens stomme blir av prefabricerad betong och dimensioneras av tillverkaren (Nordbetong). Taket utföres av bärande profilplåt med isolering och papp.

Väggarna till 2,1 meter höjd i betongelement sandwich, där ovan plåtvägg.
Kontorsdel har stomme i trä och trätakstolar.

Driftkostnad

 • Hushållsel

  173 000 kr/år
 • Vatten/avlopp

  8 864 kr/år
 • Försäkring

  22 500 kr/år
 • Summa

  204 364 kr/år
 • Kommentar

  Senaste 12 månaderna ligger elförbrukningen på ca 184 000 kWh. Elkostnad för dessa månader var 240 000 kr exkl moms. Från 2019 står EON för 28% av elkostnaden. Därav är Elkostnad upptagen till 173 000 kr/år. Försäkringskostnad är schablonberäknad. Driftskostnaderna är exkl moms.
 • Tillkommer

  • Fastighetsskatt 3 220 kr/år

Uthyrbar yta

Antal Beskrivning Area,m² Hyresintäkt/år Kr/m² Avtalslängd
1st EON Wind Sweden AB 280 m² 281 800 kr 1 006 kr 2024-04-30
1st Örnsköldsviks kommun, Hemtjänsten 58 m² 59 688 kr 1 029 kr 2021-09-30
Total 338 m² 341 488 kr 1 010 kr

Intäkter

Hyresintäkter, lokaler 341 488 kr 1 010 kr/m²
Rabatter 30 998 kr 92 kr/m²
Totala intäkter (faktiska) 310 490 kr 919 kr/m²
Totala intäkter (fullt uthyrt) 341 488 kr 1 010 kr/m²

Kostnader

Fastighetsskatt 3 220 kr 10 kr/m²
El 173 000 kr 512 kr/m²
Vatten/Avlopp 8 864 kr 26 kr/m²
Försäkring 22 500 kr 67 kr/m²
Totala kostnader 207 584 kr 614 kr/m²

Senaste 12 månaderna ligger elförbrukningen på ca 184 000 kWh. Elkostnad för dessa månader var 240 000 kr exkl moms. Från 2019 står EON för 28% av elkostnaden. Därav är Elkostnad upptagen till 173 000 kr/år. Försäkringskostnad är schablonberäknad. Driftskostnaderna är exkl moms.

Driftnetto

Totala intäkter 310 490 kr 919 kr/m²
Totala kostnader -207 584 kr -614 kr/m²
Driftnetto(faktiskt) 102 906 kr 304 kr/m²
Driftnetto(fullt uthyrt) 133 904 kr 396 kr/m²
Överskottsgrad 33%