Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Industrifastighet i Uddevalla

Fastigheten där Ängebackens Bildelar AB bedrivit sin verksamhet är till salu. På fastigheten finns en nyare Llentabhall, flera förråds-/lagerbyggnader samt en kontorsbyggnad. Marken består av dryga 3 ha industrimark.

 • Beteckning: RAKNEBO 1:33
 • Objekttyp: Industri­fastighet
 • Typkod (LMV): 426
 • Total mark: 31 620 m²

Visningar

 • Välkommen med er anmälan!

Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Rakneby 206, 208
 • Rakneby 206, 208
 • Rakneby 206, 208
 • Rakneby 206, 208
 • Rakneby 206, 208
 • Rakneby 206, 208
 • Llentabhall
 • Llentabhall
 • Llentabhall
 • Lager-/förrådsbyggnad
 • Lager-/förrådsbyggnad
 • Kontorsbyggnad
 • Öppen lagerbyggnad
 • Lager-/förrådsbyggnad
 • Fallpress
 • Fastighetskarta

Fastighet

 • Beteckning

  RAKNEBO 1:33
 • Typkod (LMV)

  426
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Naturvårdsbestämmelser: Vattenskyddsområde, Köperödssjöarna
 • Servitut, etc

  Ledningsratt starkström, Last
  1485K-14/130 - 1, 2015-04-20
 •   Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
 • Area

  • Lager, kallt 190 m² (Fastighetsregistret)
  • Lager, kallt 435 m² (Fastighetsregistret)
 • Total mark

  31 620 m²
 • Vatten/avlopp

  Djupborrad brunn
 • Bef. pantbrev

  1 st om totalt 230 000 kr
 • Taxeringskod

  426
 • Taxeringsvärde

  Taxeringsår 2019
  • Byggnad 932 000 kr
  • Tomt 2 845 000 kr
  • Total 3 777 000 kr

Byggnadsbeskrivning

INDUSTRIENHET, ANNAN TILLVERKNINGSINDUSTRI (426) (426)
Byggnad, värde: 932 000 kr
Mark, värde: 2 845 000 kr
Summavärde: 3 777 000 kr

Taxeringsår: 2019

Om fastigheten

På fastigheten om ca. 3,16 ha industrimark finns totalt 6 byggnader. Icke bebyggd mark består av körytor-/uppställningsytor samt naturtomt. Fastigheten nås via två infartsvägar, båda infarterna är försedda med grindar.

Llentabhall från 2015. Takhöjd, 7 meter till nock. Två portar, via gavel och långsida. Betongplatta, plåtfasad och plåttak.

Förrådsbyggnad av enklare karaktär, uppförd 1965. Jordgolv, plåtfasad, eternittak.

Kontorsbyggnad, uppförandeår okänt. Uppförd på plintar, med träfasad och plåtbeklätt tak.

Pannrum-/garagebyggnad, uppförandeår okänt. Betongplatta, plåtfasad och plåttak.

Öppen lagerbyggnad, uppförandeår okänt. Betongplatta, plåtfasad och plåttak

Lagerbyggnad, okänt uppförandeår. Betongplatta, plåtfasad och plåttak

Fallpress

Verksamhet

Ängebackens Bildelar AB har bedrivit verksamhet inom fastigheten sedan senare delen av 1950-talet. På senare tid har verksamheten minskat och nu pågår avveckling av verksamheten. Fastigheten ställs till köparens förfogande på tillträdesdagen.

Miljö

Fastigheten har varit föremål för en omfattande miljöutredning. Miljöutredning har utförts av Jordnära Miljökonsult AB. Nivån på föroreningar ligger inom acceptansnivån. Rapporten från 2020-03-11 finns att ta del av. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt slutrapporten per den 2020-04-16.

Föreläggande finns;  fastighetsägaren skall senast 6 veckor innan påbörjad åtgärd underrätta Samhällsbyggnadsnämnden om grävning, schaktning, utfyllnad, ledningsdragning, anläggnings- eller rivningsarbete eller om andra markarbeten avses att utföras på fastigheten inom området där bensinföroreningen lämnats kvar.

Lösöre

Lösöre på bilderna ingår ej i försäljningen. Utförsäljning pågår och förväntas till stor del vara färdig till tillträdesdagen. Möjlighet finns att föra en separat dialog om köp av lösöre.

Visning

Välkommen att kontakta mig för att boka en enskild visning.

Byggnad

 • Byggnadstyp

  Förrådsbyggnad samt Llentabhall
 • Byggnadsår

  1965-/2015
 • Fasad

  Plåt
 • Tak

  Plåt-/eternit
 • Stomme

  Stål-/trä
 • Grundläggning

  Betongplatta-/jordgolv
 • Fönster

  2-glas
 • Uppvärmning

  Olja, ej i drift
 • Status Energidekl.

  Behövs ej

Driftkostnad

 • Försäkring

  16 000 kr/år
 • Summa

  16 000 kr/år
 • Tillkommer

  • Fastighetsskatt 18 885 kr/år

Naturvårdsbestämmelse

Vattenskyddsområde
Akt: 1485K-P14/18
Beslutsdatum: 2009-08-28
Senaste ändring: 2020-04-24

Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.