Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Strategiskt belägen industrifastighet i Trestad Center.

Strategiskt belägen fastighet med nära anslutningar till RV44 och E45. Fastigheten består av en huskropp där den största delen utgör maskinhallar/lager (ca 864 kvm) fördelade över 5 fack, och resterande del av kontorsyta (ca 168 kvm). Samtlig kontorsyta samt 4 st. fack är uthyrda, Hyresintäkt på 714 000 SEK/år.

Den sammanlagda tomtarean är 7 852 m2. Bra logistikytor med asfalterade ytor samt stor hårdgjord plan för lastning samt parkering. Fastigheten är försedd med stängsel och grindar.

 • Beteckning: DIAGONALEN 2
 • Objekttyp: Industri­fastighet
 • Typkod (LMV): 432
 • Pris: 10 500 000 kr
 • Total area: 1 032 m²

Visningar

Kontakta mäklaren för visning
Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Fastighet

 • Beteckning

  DIAGONALEN 2
 • Typkod (LMV)

  432
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Stadsplan: Båbergs industriområde,etapp ii (1988-01-27)
 • Area

  • Tomtarea 7 852 m² (Fastighetsregistret)
  • Kommentar Intilliggande fastighet, Diagonalen 8, har idag rätt att använda infaren över Diagonalen 2s mark. Detta fram tills dess att byggnation av ny infart är klart.
 • Total area

  1 032 m²
 • Vatten/avlopp

  Kommunalt VA
 • Pris

  10 500 000 kr
 • Bef. pantbrev

  1 st om totalt 4 310 000 kr
 • Taxeringskod

  432
 • Taxeringsvärde

  Taxeringsår 2019
  • Byggnad 2 395 000 kr
  • Tomt 1 413 000 kr
  • Total 3 808 000 kr

Byggnadsbeskrivning

INDUSTRIENHET, LAGER (432) (432)
Byggnad, värde: 2 395 000 kr
Mark, värde: 1 413 000 kr
Summavärde: 3 808 000 kr

Taxeringsår: 2019

Byggnaden

Maskinhallar samt kontorsyta uppförd under 1994. Byggnaden har 5 fack, varav ett är ledig. Byggnaden har 5 portar, ett till vardera fack samt en utrymningsdörr. Kontorsytan hyrs ut och delas på av hyresgästerna i fack 3 och 4.

Kontorsytan består av tio kontor, gemensamt personalutrymme med kök och förråd, omklädningsrum, dusch, tre toaletter samt två större förrådsutrymmen. 

Hyresavtal

Fyra st. av maskinhallarna och kontorsytan hyrs ut till externa hyresgäster. Hyreskontrakten löper tills vidare, med 3 månaders uppsägning. Idag inbringar fastigheten: 714 000 kr/år. Elmätare avläses och efterfaktureras varannan månad. Larm-kostnad om 700 kr/månad faktureras hyresgästerna. Fack 1 är då vakant och inrymmer ett entrésol med kontorsyta och öppna förråd. Maskinhallar/lageryta uppgår enligt den taxerade informationen till 864 kvm. 

Parkeringsmöjligheter och nyttjande av gårdsplanen ingår i hyrorna. Avstämning av detta kommer ske i december 2021. 

Byggnad

 • Byggnadstyp

  Maskinhallar/kontor
 • Byggnadsår

  1994
 • Fasad

  Tegel/plåt
 • Tak

  Plåt/papp
 • Stomme

  Stålkonstrultion / Trä
 • Grundläggning

  Betongplatta
 • Fönster

  3-glas
 • Uppvärmning

  Bergvärme 1991
 • Ventilation

  Mekanisk till- och frånluft

Driftkostnad

 • Vatten/avlopp

  9 200 kr/år
 • Försäkring

  16 860 kr/år
 • Förvaltning

  9 996 kr/år
 • Övrigt

  29 188 kr/år
 • Summa

  65 244 kr/år
 • Kommentar

  Övrig kostnad avser larmen. Faktureras hyresgästerna. El är ej inkluderad . Faktureras hyresgästerna.
 • Tillkommer

  • Fastighetsavgift/-skatt 26 568 kr/år
Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.