Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

NU ÄR BYGGET AV ETAPP 2 FULL GÅNG - 5 av 11 är sålda företagspark

Nu har vi startat nybygget av etapp 2 på Holmängen. Inflytt våren 2020. Nybyggd industribyggnad säljes separat i bostadsrättsform. Varje hall är om 95 kvm med tillhörande entresolplan om 40 kvm. Passande för t.ex. företagare. Lätt att köra in med mindre lastbil, använda hallen som lager/förvaring eller som en egen verkstad. Porten till hallen är 4,20 x 5,00 meter. Industribyggnaden är välisolerad och vinterbonad för den som vill utnyttja hallen året runt. Armerad betongplatta på mark som tål 1 000 kg per kvm. Alla hallar är separata brandceller. För låga driftskostnader ingår luftvärmepump i varje hall, Kommunalt vatten och avlopp är framdraget och anslutningsavgift betald. Varje hall har en egen mätare för el. Rör för fiber är framdraget, där bostadsrättshavaren tecknar eget abonnemang.

Avgiften är beräknad till 3450 kr + moms per månad men kan justeras upp eller ned beroende på att alla kostnader ej är fastställda

Hela området är inhägnat och de hårdgjorda ytorna är asfalter

 • Beteckning: EGGEN 2
 • Objekttyp: Premise/Type/Kommersiell fastighet, lager
 • Typkod (LMV): 411
 • Pris: 950 000 kraccepterat Pris
 • Total mark: 2 402 m²
Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Fastighet

 • Beteckning

  EGGEN 2
 • Typkod (LMV)

  411
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Detaljplan: Holmängen,verksamheter mm (2010-11-11)
 • Servitut, etc

  1487K-27/2011 - 2/Ledningsratt vatten-och spillvattenledningar/2011-06-21
 • Total mark

  2 402 m²
 • Pris

  950 000 kraccepterat Pris
 • Bef. pantbrev

  1 st om totalt 5 700 000 kr
 • Taxeringskod

  411
 • Taxeringsvärde

  Taxeringsår 2019
  • Tomt 719 000 kr
  • Total 719 000 kr
 • Kommentar

  Taxeringskod kommer att ändras till typkod 420 vid nästa fastighetstaxering

Byggnadsbeskrivning

Industrienhet, tomtmark (411) som kommer att göras om till typkod (420) efter byggnationens färdigställande (Industrienhet, industrihotell).

 
Mark, värde: 288 000 kr
Summavärde: 288 000 kr

Taxeringsår: 2013

Unikt tillfälle! Nybyggd industribyggnad med 16 st hallar som säljes separat i bostadsrättsform. Varje hall är om 95 kvm med tillhörande entresolplan om 40 kvm. Passande för t.ex. företagare. Lätt att köra in med mindre lastbil, använda hallen som lager/förvaring eller som en egen verkstad. Porten till hallen är 4,20 x 5,00 meter. Industribyggnaden är välisolerad och vinterbonad för den som vill utnyttja hallen året runt. Armerad betongplatta på mark som tål 1 000 kg per kvm. Alla hallar är separata brandceller. För låga driftskostnader ingår luftvärmepump i varje hall, Kommunalt vatten och avlopp är framdraget och anslutningsavgift är betald. Varje hall har en egen mätare för el. Rör för fiber är framdraget, där bostadsrättshavaren tecknar eget abonnemang.

Hela området är inhägnat och de hårdgjorda ytorna är asfalterade.

Bostadsrättsföreningen har en egen huvudmätare och varje hall har en undermätare för avläsning för varje köpare.

Avgiften är ca 3450 kr+ moms.

I avgiften ingår hyra på ränta på lånet, löpande underhåll, fastighetsstädning och förvaltning, belysning samt försäkring för fastigheten.

10 st parkeringsplatser finns inom fastigheten. På marken kommer det finnas asfalterade ytor och fastigheten kommer bli inhängnat område.

Byggnad kommer står klar hösten/vintern 2019 om allt går som planerat.

Byggnad

 • Uppvärmning

  Luftvärmepump
Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.