Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Falköping - industrifastighet

En klassisk industrifastighet - tre våningsplan jämte källare - med byggår 1896 och anpassad för livsmedelsproduktion. Moderniserad och anpassad i omgångar, senast 2010. Invändig uthyrbar yta drygt 3 800 m². Mindre än 500 m till Falköpings centrum. Fastigheten står helt till köpares disposition.

 • Beteckning: MASKINISTEN 1
 • Objekttyp: Industri­fastighet
 • Typkod (LMV): 422
 • Pris: 8 000 000 kreller Högstbjudande
 • Total area: 3 829 m²
 • Total mark: 2 887 m²

Visningar

Kontakta mäklaren för visning
Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Falköping Maskinisten 1
 • Falköping Maskinisten 1
 • Norra gaveln
 • Södra gaveln
 • En mindre lastkaj
 • Västra långsidan
 • Kontorsentré
 • Kontorsentré
 • Konferensrum
 • Kontor
 • Produktionslokal
 • Produktionslokal
 • Produktionslokal
 • Lager
 • Personalmatsal
 • Köksdel
 • Tvättstuga

Fastighet

 • Beteckning

  MASKINISTEN 1
 • Typkod (LMV)

  422
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Detaljplan från 1992-06-11. Genomförandetiden slut 1997-07-07.
 • Servitut, etc

  NYTTJANDERÄTT HYRA, Last
  1, 1937-06-30
 •   Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
 • Total area

  3 829 m²
 • Total mark

  2 887 m²
 • Pris

  8 000 000 kreller Högstbjudande
 • Bef. pantbrev

  3 st om totalt 6 000 000 kr
 • Taxeringskod

  422
 • Taxeringsvärde

  Värdeår 1974, Taxeringsår 2013
  • Byggnad 4 131 000 kr
  • Tomt 259 000 kr
  • Total 4 390 000 kr

Tomtyp

I stort sett plan markyta. Förutom en mindre grönyta är tomten helt bebyggd. Tillgång till p-platser finns på grannfastigheten (ägs av kommunen).

Läge

Inom ett mindre industriområde längst in på återvändsgata. 0.5 km till centrum och all service. 1,5 km till resecentrum.

Byggnadsbeskrivning

Industrifastighet (livsmedel) i 2-3 plan jämte källarplan. Den äldsta delen uppfördes 1896, tillbyggd i omgångar. Moderniserad och anpassad efter hand samt efter en brand 2013 genomgripande renovering invändigt, då främst avseende ytskikt, teknisk utrustning (el/va-ledningar, ventilation mm) samt avseende kontor och våtutrymmen.
Byggnaden är uppförd på gjuten källargrund/kalkstensgrund. Betong/tegelstomme. Betongbjälklag. Tegelfasader med inslag av plåt och papp. 2- och 3-glasfönster. En större inlastningsport. Uppvärmning via ångpanna (processvatten) kombinerad med oljepanna. Kommunalt VA. FTX-ventilation till kontorsdelen, i övrigt självdrag. Godkänd OVK-besiktning genomförd. Två varuhissar i funktion .

Invändiga ytor

Total uthyrbar yta ca 3 829 m² (tax.info) fördelad enligt följande:

ca    440 m² kontor/personalutrymmen
ca 3 389 m² produktion/lagerlokaler + kommunikationsytor.

Kontor och personalutrymmen håller fullt modern standard och är relativt nyrenoverade. Produktions- och lagerutrymmen är fördelade på ett flertal enheter på varje våningsplan och med goda kommunikationsytor mellan de olika enheterna.

Hyror

Fastigheten utnyttjas helt i egen verksamhet och vid ägarbyte kommer fastigheten helt att stå till köpares förfogande.
Fastigheten är f n frivilligt momsregistrerad till 100%.

Driftskostnader 2017

Vid fullt utnyttjande redovisas följande löpande driftskostnader. F n uppvärms fastigheten via ångpanna med processvatten från egna verksamheten. Nedan angiven värmekostnad har bedömts om fjärrvärme installeras.

Värme                         180 000
Fast beslytning             46 000
Sotning m m                    3 307
VA                                    2 449
Försäkring (fullvärde)   26 998
Fastighetsskatt              21 950

Totalt                           280 704

Tillkommer kostnader för underhåll, skötsel och administration. 

Övrigt

 • Tillträde

  Enligt överenskommelse
Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.