Samarbete, information och resultat.


Vi är representerade i ca 25 städer runtom i landet och samarbetar aktivt och effektivt som ett nationellt nätverk, där vi dagligen uppdaterar vårt utbud av lokaler och kunder. Vår gedigna erfarenhet av kommersiella lokaler och fastigheter ger oss mycket goda förutsättningar att hjälpa dig med allt från en enskild lokal till ett större bestånd av fastigheter. Samt givetvis
jordbruk och mark.

En av våra styrkor är att alla inom ERA Kommersiellt har tillgång till varandras objekt och därför möjlighet att bearbeta kunder på sin lokala marknad, vilket leder till ökat antal potentiella köpare.

Information ska vara omfattande och pålitlig, därför använder vi avancerade analysverktyg. 

Affärsidé

Att utnyttja ERAs rikstäckande spridning av kontor i landet till att bygga ett nätverk och som första mäklarkedja driva verksamhet inom den svagt konkurrensutsatta delen av den kommersiella sektorn med objekt och rörelser upp till 100 miljoner kronor. Samt att genom utnyttjandet av vårt europeiska nätverk ha möjlighet att nå kunder i ett område där ERA idag förmedlar fastigheter för ca 40 miljarder Euro per år.